مدیریت پروژه

ردیف عنوان دوره تعداد ساعت زمان برگزاری ساعت برگزاری مدرس قیمت (تومان) نوع دوره
1 استاندارد مدیریت ارزش کسب شده EVM 10 ساعت - - علی رشیدی - آنلاین
2 اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه های EPC 24 ساعت - - علی رشیدی - آنلاین
3 برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی در صنعت فولاد 16 ساعت - - علی رشیدی - آنلاین
4 تهیه و تدوین WBS­در پروژه‌ ها 10 ساعت - - علی رشیدی - آنلاین
5 فرآیند تهیه و تدوین زمان­بندی در پروژه­ های­EPC 10 ساعت - - علی رشیدی - آنلاین
6 کنترل اسناد و مدارک مهندسی پروژه ها DCC 16 ساعت - - علی رشیدی - آنلاین
7 گزارش گیری و گزارش دهی عملکرد در پروژه ها 16ساعت - - علی رشیدی - آنلاین
8 مدیریت ادعا، تدوین و تشریح لایحۀ تأخیرات در قراردادهای ساخت 24 ساعت - - علی رشیدی - آنلاین
9 مدیریت پروژه بر مبنای استاندارد PMBOK 32 ساعت - - علی رشیدی - آنلاین
10 مفاهیم و تکنیک های کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه 12 ساعت - - علی رشیدی - آنلاین

نرم افزارهای مدیریت و کنترل پروژه

ردیف عنوان دوره تعداد ساعت زمان برگزاری ساعت برگزاری مدرس قیمت(تومان) نوع دوره
1 ارزیابی اقتصادی پروژه ها با Comfar III Expert 24 ساعت - - علی رشیدی - آنلاین
2 آنالیز تأخیرات پروژه های EPC با MSP و P6 10 ساعت - - علی رشیدی - آنلاین
3 کاربری حرفه ای با نرم افزار MS Project 30 ساعت - - علی رشیدی - آنلاین
4 کاربری حرفه ای با نرم افزار primavera-p6 32 ساعت - - علی رشیدی - آنلاین
5 مدیریت ریسک پروژه با نرم افزارPrimavera Risk Analysis 24 ساعت - - علی رشیدی - آنلاین

دوره های کاربردی Excel , Access

ردیف عنوان دوره تعداد ساعت زمان برگزاری ساعت برگزاری مدرس قیمت(تومان) نوع دوره
1 طراحی بانک ­های اطلاعاتی در ACCESS 24 ساعت - - علی رشیدی - آنلاین
2 طراحی داشبورد های مدیریتی در اکسل 20 ساعت - - علی رشیدی - آنلاین
3 کاربرد اکسل در کنترل پروژه 16 ساعت - - علی رشیدی - آنلاین
4 کاربری حرفه­ ای با نرم افزار اکسل 24 ساعت - - علی رشیدی - آنلاین